Νέα

Έλληνες: ποῖ δὴ καὶ πόθεν; Μια γνωστή φράση από τον Φαίδρο του Πλάτωνα (227α: «ὦ φίλε Φαῖδρε, ποῖ δὴ καὶ πόθεν;» [«πού πηγαίνεις και από πού έρχεσαι;»]) είναι ο κλασικιστικός τίτλος ενός κύκλου διαλέξεων που στις αρχές του 21ου αιώνα επιθυμεί να διερευνήσει την προέλευση και το μέλλον του ελληνικού πολιτισμού. Ο κλασικισμός, ωστόσο, αν και βασική σταθερά της νεοελληνικής ταυτότητας, είναι μόνο ένας από τους πολλούς και σημαντικούς «-ισμούς» που εμπλέκονται στην απόπειρα ορισμού του ελληνικού πολιτισμού και στην επιστημονική μελέτη της προέλευσης και ταυτότητάς του. Στόχος της πρώτης αυτής διάλεξης είναι να προσφέρει μια απαραίτητη εισαγωγή στις πολλές και συναρπαστικές θεωρητικές προσεγγίσεις, πάνω στις οποίες βασίζονται οι κυριότερες υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για την προέλευση του ελληνικού πολιτισμού. 

Το Σπίτι του Αρχαιολόγου εγκαινιάζει έναν κύκλο αρχαιολογικών σεμιναρίων. Το πρώτο σεμινάριο, με τίτλο: "Έλληνες: ποῖ δὴ καὶ πόθεν; Μια αρχαιολογική και διεπιστημονική αναζήτηση στο χώρο και το χρόνο", πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Αιγέα - Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας και θα διεξαχθεί από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου. Στο σεμινάριο αυτό των δέκα θεματικών ενοτήτων, ο Δρ Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος θα εξετάσει το «από πού» (πόθεν) και το «προς πού» (ποῖ δὴ) των Ελλή­νων υπό ένα διαχρονικό και διεπιστημονικό πρίσμα. Τον κορμό της αφήγησης αποτελεί η πα­ρουσίαση των πιο πρόσφατων επιστη­μονικών εξελίξεων για την προ­έλευση του ελληνικού πολι­τισμού μέσα από το σχετικό ερευνητικό έργο του ομιλητή.

Το Μουσείο της Ακρόπολης εγκαινίασε στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 την έκθεση "Από την απαγορευμένη πόλη: αυτοκρατορικά διαμερίσματα του Qianlong". Η έκθεση παρουσιάζει προσωπικά αντικείμενα, έργα τέχνης και έπιπλα που προέρχονται από τα κλειστά διαμερίσματα του Αυτοκράτορα της Κίνας Qianlong (1711–1799) στην Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου. Τα αντικείμενα αντιπροσωπεύουν έναν αιώνα κινεζικού πολιτισμού. Το Σπίτι του Αρχαιολόγου, μέσω της συνεργάτιδός του, Δρα Παρασκευή Ελεφάντη, ανέλαβε τη μετάφραση των κειμένων της έκθεσης. 

Το Σπίτι του Αρχαιολόγου με μεγάλη χαρά παρουσιάζει το βιβλίο Αντίδωρο στην Άννα Αποστολάκι. Η ζωή, το έργο και η συνεισφορά της. Το βιβλίο εκδόθηκε από το Λύκειο των Ελληνίδων. Το Σπίτι του Αρχαιολόγου ανέλαβε το σχεδιασμό και την παραγωγή. Πρόκειται για τα πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου 2015. Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στη ζωή και το έργο της αρχαιολόγου και λαογράφου Άννας Αποστολάκι (1881-1958), πρωτοπόρα μορφή της ελληνικής επιστήμης. Ήταν δε μια από τις πρώτες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τις πρώτες γυναίκες μέλος πολλών επιστημονικών φορέων και η πρώτη γυναίκα διευθύντρια μουσείου στην Ελλάδα.

Το Σπίτι του Αρχαιολόγου ιδρύθηκε μέσα στη δίνη της οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης της Ελλάδας με την ελπίδα να προσφέρει νέες, καινοτόμες και ευφάνταστες ιδέες στην αρχαιολογία και εν γένει στον ελληνικό πολιτισμό. Πρωταρχικός του σκοπός είναι να αποτελέσει ένα πραγματικό σπίτι για όλους τους αρχαιολόγους, καθώς και για όλους όσοι ασχολούνται ευρύτερα με την επιστήμη της αρχαιολογίας, βοηθώντας τους στην καλύτερη τέλεση του έργου τους.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech